Kira artışına yüzde 25 sınırı Resmi Gazete’de yayımlandı

Konutta kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, 11.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yasa değişikliği aşağıdaki gibidir: AVUKATLIK KANUNU İLE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih…

Kripto Para Yönetmeliği Yayımlandı

16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31456 sayılı Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. İlgili Yönetmelik gereğince, 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak.   Özetle; Yönetmelik ile beraber, kredi kartı ve benzeri araçlarla kripto para alım-satımı yapılamaz, kripto para hiçbir alışveriş için…

Kripto Paraların Haczi

Kripto para; fiziksel gerçekliği bulunmayan takas aracı olarak kullanılabilen, şifrelenmiş sanal bir para birimidir. Kripto parayı diğer paralardan ayıran en önemli unsur ise; bir otorite tarafından kontrol edilememesidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda oldukça fazla duyulan ve rağbet gören bir konu olan kripto paraların; ülkemizde halen hukuki bir alt yapısı bulunmamaktadır. Kripto paralar; bir otorite…

SGK Kod-29 Değişikliği

İş akdi, işçi tarafından feshedilebileceği gibi işveren tarafından da sona erdirilebilir. İşten çıkış işlemlerinin yapıldığı süreçte işverenler, iş akdinin ne şekilde sona erdiğini SGK çıkış bildirgesine belirtmek zorundadır. İşten çıkış kodları, iş akdini nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır.   İşçi ve işverenin hak ve sorumluluklarının belirlenmesinde SGK işten çıkış kodlarının büyük bir rolü vardır. Zira işçinin…

Yetki Sözleşmeleri

1. TANIM Yetki sözleşmeleri, taraflar arasında bir uyuşmazlık meydana gelmesi halinde, bu uyuşmazlığın giderilmesi için kanunen yetkisiz olan bir veya birden çok mahkeme ve icra müdürlüklerini yetkili kılmak adına akdedilen sözleşmelerdir. Yetki sözleşmeleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiş olup; “Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir…

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte çalışma koşulları da yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Salgın ile birlikte birçok çalışan evden veya uzaktan çalışma sistemine dönmüştür. Hayatımıza pandemi ile giren uzaktan çalışma sisteminin artmasıyla birlikte işbu durumun mevzuata bağlanması gerekmiştir. Bu gereklilik sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 Mart…

VUK Kapsamında Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253. ve 254. maddeleri uyarınca, defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterleri ve belgeleri; defter tutmak mecburiyetinde olmayanlar ise almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahzil makbuzunu ilgili bulundukları takvim yılını izleyen yıldan başlayarak 5 yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar. Vergi Usul Kanunu m. 256 gereğince; mükellefler, muhafaza yükümlülüğü…

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

I. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Nedir? Miras sebebiyle istihkak davası, mirasçı tarafından tereke mallarını veya terekedeki bir kısım eşyayı haksız şekilde elinde bulunduran kişilere karşı açılan miras hukukuna ait bağımsız bir eda davasıdır. Diğer bir anlatımla yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras…

10 Maddede COVID-19 Salgınına Karşı Yeni Torba Yasa Tasarısı ile Alınan Tedbirler

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen COVID-19 virüs salgını nedeniyle 62 maddelik yeni torba yasa tasarısı düzenlendi. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi taslağı ile birtakım tedbirler alındı. Birçok kişiyi ilgilendiren ve önemli maddeler içeren yeni torba yasa tasarısı ile alınan tedbirlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Vesayet Davası ve Vasi Tayini

Vesayet; velayet altında bulunmayan küçüğün veya bazı hallerde ergin kişilerin hukuki menfaatlerini korumak için getirilmiş bir kurumdur. Vesayet gerektiren haller kanunda tahdidi olarak belirtilmiştir.  Vesayet altına alınan kişilere vasi atanması zorunludur. Vasi; vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü kişidir.